Rhiniog

Y DJ Huw Stephens fydd yn ymweld â cherddorion i sgwrsio am eu dylanwadau a’u cerddoriaeth. DJ Huw Stephens visits Welsh musicians at their homes.

David a Pat yn siarad â Huw o’r siop recordiau wych y Tangled Parrot yng Nghaerfyrddin. Ar gael i’w wrando arno tan 1af Ionawr 2099.

David and Pat talking to Huw Stephens from the very lovely Tangled Parrot record shop/cafe bar in Carmarthen.

Prosiect Datblygu

Ffilm newydd am y band gan Owain Llŷr, gyda’r ymddangosiad cyntaf yn y sinema digidol newydd sbon yn Theatr Mwldan, Aberteifi.

23 Tach., 24 Tach., 25 Tach., 26 Tach. yn Mwldan 3

Mynnwch eich tocynnau nawr.

Wedi ei eni mewn ystafell wely tri deg mlynedd yn ôl yn Aberteifi, cyflwynwyd y band Datblygu fel y gr?p iaith Gymraeg modern gyntaf; cafodd ei gerddoriaeth ddigyfaddawd ei ddisgrifio fel athrylith, a dywedwyd bod ei ddylanwad ar gerddoriaeth yn anfesuradwy. Wedi ei arwain gan y bardd rebel carismatig anarchaidd David R. Edwards, daeth y gr?p i ddiffinio’r hyn a alwodd Gareth Potter o D? Gwydr yn ‘enaid sin tanddaearol Cymreig’ yn y 1980au. Gwnaeth safbwynt asidig Datblygu o Gymru fodern – y bourgeoisie artistig a gwleidyddion oedd y targedau amlwg – rhyddhau cenhedlaeth gyfan o fandiau ac artistiaid. Mae pum sesiwn gyda’r enwog John Peel ar Radio 1 yn rhywfaint o fesur o’r yr effaith a gawsant. Cafodd y band ei gefnogi gan Peel, ond yn eironig cafodd ei anwybyddu gan y cyfryngau prif ffrwd yng Nghymru, roedd y band yn rhan o sin tanddaearol egnïol oedd hefyd yn cynnwys Y Cyrff, Yr Anhrefn, Ffa Coffi Pawb a Llwybr Llaethog, mewn cynghrair randym a ail-ddiffiniodd cerddoriaeth boblogaidd iaith Gymraeg. Mae’r ffilm annibynnol newydd hon gan y cyfarwyddwr Owain Ll?r yn dathlu 30 mlynedd o Datblygu, ac mae’n cynnwys cyfweliadau hir gyda David R. Edwards a Patrica Morgan o’r gr?p, ynghyd ag eraill sy’n cofio’r gr?p anarchaidd hwn ar ei anterth. Mae Prosiect Datblygu yn dangos am y tro cyntaf yn Theatr Mwldan.

A new film about the band by director Owain Llŷr, with the premier in Theatr Mwldan’s new digital cinema. 23 Nov, 24 Nov, 25 Nov, 26 Nov at Mwldan 3.

Book your tickets here.

Born in a bedroom in Cardigan thirty years ago, the band Datblygu were hailed as the first truly modern Welsh-language group; their uncompromising, immense music has been described as genius, and their influence on Welsh music as immeasurable. Fronted by the charismatic and anarchic rebel poet David R. Edwards, the group came to define what T? Gwydr’s Gareth Potter calls ‘the soul of the Welsh underground scene’ in the 1980s. Datblygu’s acidic take on modern Wales – the artistic bourgeoisie and politicians were typical targets – liberated a whole generation of bands and artists. Five Peel Sessions with legendary Radio 1 DJ John Peel is some measure of the effect they had on the converted. Championed by Peel but ironically ignored by mainstream Welsh media, the band was part of an energetic underground scene which also included Y Cyrff, Yr Anhrefn, Ffa Coffi Pawb and Llwybr Llaethog, in a random alliance which re-defined Welsh language popular music. This new independent film from director Owain Llyr celebrates 30 years of Datblygu, and features extensive interviews with David R. Edwards and Patricia Morgan from the group, as well as notable others who remember this anarchic ensemble in its prime. Prosiect Datblygu premieres at Theatr Mwldan.
SUBTITLES

Datblygu ar “Music Arcades”

Wastad yn braf dod ar draws ffans Datblygu sy’n byw ochr draw y clawdd ieithyddol, yn enwedig pan maen nhw’n sgwennu cystal â hyn:

Not that the songs are all pretty. Sometimes listening to Datblygu is like being harangued by the drunk in the corner of the bar who you fear may be about to get violent or abusive at any moment. But you can’t tear away, and when he he hits his stride with his declamations you get the uneasy envious feeling that he has wallowed in beauty and joy that you, with your good sense and sobriety, have only glimpsed briefly.

Drueni ffeindio bod y blog wedi dod i ben erbyn hyn, gan ei fod wedi cyrraedd ei nod o sgwennu am bob un record sy yn ei gasgliad – sy’n syniad gwych am flog, gyda llaw, a ffordd dda o gael gwared o lot o records, siwr o fod.

Ta beth, dyma beth oedd ‘da fe i’w ddweud am ei records Datblygu, a ddaeth iddo trwy garedigrwydd ei gyfaill Medwyn – y Medwyn yma, am wn i.

Diolch i Rhys am bwyntio ma’s bod David (y blogiwr hanner-anhysbys) wedi sgwennu cymaint am Datblygu.

Croeso ’99

Fformat: CD.
Label: ANKST – ANKSTMUSIKCD089
Dyddiad: 1999

CD am ddim (?) a ddosbarthwyd yn Steddfod Ynys Môn, 1999. Mae’r trac Datblygu wedi’i ailficsio gan Llwybr Llaethog. Mae’r cynnwys ar gael ar iTunes.

Dyma flogiad amdano.

Traciau
1 – Datblygu – Maes E 1999
2 – Rheinallt H. Rowlands – Never Thought I’d Feel This Way
3 – Infinity Chimps – Pedal Steel
4 – Tystion – Dallt y Dalltins
5 – Da Da – Yr Enfys
6 – Llwybr Llaethog – Drilacila
7 – Ectogram – Scratch

MP3 “Yr Arswyd”

Mae Dafydd Tomos wedi dod o hyd i gopi o’r gân Yr Arswyd, o’r caset Caneuon Serch i Bobl Serchog. Yn ôl Daf, roedd e wedi recordio’r gân oddi ar y radio yn y 90au cynnar.

[mp3]

Oes rhywun gyda mwy o’r caneuon yma ar ffurf digidol, tybed?

Mae e hefyd yn sôn am drac ar gaset Y Gorffennol i’r Presennol, a ddaeth ma’s ar Casetiau Neon yn 1984:

roedd can gan rhywun o’r enw “Myfyrwyr Moesoldeb” a roedd mam Dave yn canu arno!

Bydde’n wych ‘sai rhywun â chopi o hwnna rhywle.

Datblygu yng Ngŵyl Dinefwr

Bydd sesiwn arbennig yn ystod Gŵyl Dinefwr, dydd Sadwrn, 30 Mehefin:

Trafodaeth ar ‘Datblygu a Sin Gerddorol Gymraeg yr 80au a’r 90au’ gyda’r cynhyrchydd Dyl Mei, y cyn newyddiadurwr i’r NME Iestyn George a’r cynhyrchydd ffilm Owain Llŷr.

Hefyd:

[blackbirdpie id=”205232790453747713″]

Don’t know if there’ll be translation available for this, but check it out, if you can:

Discussion on ‘Datblygu and the Welsh Music Scene’ with producer Dyl Mei, ex NME writer Iestyn George and Owain Llŷr.

Clwb 23, Aberystwyth, 10/12/92

Wedi ffeindio sgan o’r ffleiar (tocyn?) hwn ar Flickr sy’n sôn am “Parti Nid’dolig / Saturnalia”. Roedd y gig yn Club 23, Seabank, ond dw i ddim yn gwybod beth oedd hynny, ac mae fy Google-fu wedi fy methu am y tro cynta heddi.

(7/5/12) Diolch i Iwan am ei nodyn isod:

Clwb 23 yn noson oedd yn digwydd yn achlysurol yn Aberystwyth (o’r côd post SY23 am wn i) mewn amryw o lefydd fel y Seabank a’r Boar’s Head.

Country Teasers – Secrets in Welsh

Roedd sgans o’r clawr yn y stwff ces i gan Pat, dw i’n gweld bod copi o’r record yn yr arddangosfa yn Waffle, a dw i wedi clywed y band yn cael eu disgrifio fel “Scottish Datblygu tribute band”; ond maen nhw’n lot mwy na hynny, hefyd.

Mae’n amlwg bod Country Teasers wedi slipo trwy fy rhwyd i, yn amlwg, achos doeddwn i ddim yn gwybod dim byd mwy amdano, nes i fi ddechrau trial ffeindio copi o’r trac ’ma:

[mp3]

Ffeindies i’r trac fan hyn. Mae ar gael ar y CD hwn, ond dw i’n methu ffeindio ffordd o brynu hynny.

Gwyrdd – caset Plaid Cymru

Fformat: Caset.
Label: Fflach Records – C053C
Dyddiad: 1989

Traciau

  • A1 U-Thant – Pasti
  • A2 Edrych Am Jiwlia – Cydwybod Euog
  • A3 Jess – Hunllef
  • A4 Ffa Coffi Pawb – Gwneud Fy Mhen I Mewn
  • B1 Crumblowers – Pwll
  • B2 Datblygu – Syrffedu
  • B3 Anhrefn – Gwesty Cymru
  • B4 Madfall Rheibus – Hapus


Trefnwyd y tâp gan Ieuenctid Plaid Cymru Caerfyrddin fel ein cyfraniad i’r sîn roc yng Nghymru. Diolch i Fflach a’r grŵpiau am eu cydweithrediad a diolch i Tudur.

Plaid Cymru dros bobl Cymru.

Cofnod discogs.